Tuyển dụng 353 việc làm trưởng phòng chất lượng trong tháng 06/2019 - Trang 9

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 353 việc làm trưởng phòng chất lượng trong tháng 06/2019 - Trang 9
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ SÔNG LAM
81. Nhân Viên QC CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ SÔNG LAM
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/06/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
82. Nhân Viên Qa/ QC - Mảng Thực Phẩm Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/06/2019
 • Mức lương:
  9 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
83. [Bình Dương] Nhân Viên Qa QC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
84. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  13 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
85. [Bình Dương] QC Supervisor Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  13 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
86. [Bến Cát, Bình Dương] - QC Supervisor Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  14 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
87. QC Supervisor Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  06/07/2019
 • Mức lương:
  13 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
88. [Bắc Ninh] Trưởng Bộ Phận QC Mảng Thực Phẩm Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  18 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
89. Trưởng Bộ Phận Qa Mảng Thực Phẩm Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  18 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
90. Trưởng Bộ Phận Qa Mảng Thực Phẩm Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
91. [Bắc Ninh] Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
92. Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng Mảng Thực Phẩm Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  18 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
93. [Bến Cát - Bình Dươing] QC Supervisor Tiếng Nhật N3 Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  27/06/2019
 • Mức lương:
  13 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thực phẩm Cuộc Sống
94. Nhân Viên QA/QC - Lĩnh Vực Sản Xuất Thực Phẩm Công ty TNHH Thực phẩm Cuộc Sống
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/06/2019
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Viking Việt Nam
95. Nhân Viên QC Công ty TNHH Viking Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/06/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH SX TM Phú Hưng Cường
96. Nhân Viên KCS Công ty TNHH SX TM Phú Hưng Cường
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
97. [Bình Dương] Nhân Viên Qa QC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  06/07/2019
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Worklink Vietnam- VGC Group
98. Giám Sát Qa (Qa Supervisor) Worklink Vietnam- VGC Group
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  26/06/2019
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
99. Nhân Viên Tiếng Nhật (QC Kiêm Biên Phiên Dịch) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  12 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
100. [Bình Dương] Nhân Viên Qa - QC Mảng Thực Phẩm Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/06/2019
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Chat