Tuyển dụng 201 việc làm Trưởng Phòng Chất Lượng trong tháng 01/2020 - Trang 9

Công Ty TNHH Seojin System Vina
81. Nhân Viên QC Công Ty TNHH Seojin System Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thực phẩm LaCusina
82. Nhân Viên QC Công ty TNHH Thực phẩm LaCusina
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Shindengen Việt Nam
83. Nhân Viên QA Công ty TNHH Shindengen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  03/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
84. Giám Sát QA (Quality Assurance (QA) Supervisor) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  17 - 23 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Việt Hàn
85. Kỹ Sư QC Công Ty TNHH Kỹ Thuật Việt Hàn
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Airspeed manufacturing Việt Nam
86. Nhân Viên QA Công ty TNHH Airspeed manufacturing Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Yujin Vina Kreves Co. Ltd
87. Nhân Viên QA Yujin Vina Kreves Co. Ltd
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Thời trang Kowil Việt Nam S
88. Nhân Viên QC Công ty CP Thời trang Kowil Việt Nam S
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
YNG Career Co.,Ltd
89. Nhân Viên QA YNG Career Co.,Ltd
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
LG Electronics Việt Nam
90. Kĩ Sư Kiểm Soát Chất Lượng (Qa Engineer) LG Electronics Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ECCO VN
91. Nhân Viên Gia Công QC CÔNG TY TNHH ECCO VN
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
92. Nhân Viên QA Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH In Ấn Wei Lung
93. Nhân Viên QC Công Ty TNHH In Ấn Wei Lung
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cao Su INOUE Việt Nam
94. Nhân Viên QA Công Ty TNHH Cao Su INOUE Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MIWON Việt Nam
95. Qa Leader Công ty TNHH MIWON Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 16 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
96. Nhân Viên QC Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
97. Nhân Viên QC Vật Tư Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
 Vietnamese German University
98. Nhân Viên Đảm Bảo Chất Lượng Nội Bộ (Educational QA Officer) Vietnamese German University
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  17 - 22 triệu VNĐ
RGF HR Agent Vietnam
99. Kỹ Sư QA (Software QA Engineer) RGF HR Agent Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  11 - 26 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH GREEN TG
100. Qa Staff CÔNG TY TNHH GREEN TG
 • Địa điểm:
  Tiền Giang
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat