Tuyển dụng 352 việc làm trưởng phòng chất lượng trong tháng 06/2019 - Trang 8

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 352 việc làm trưởng phòng chất lượng trong tháng 06/2019 - Trang 8
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
72. Junior/Middle QC Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/08/2019
 • Mức lương:
  16 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thực Phẩm Duy Anh
73. Nhân Viên KCS Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thực Phẩm Duy Anh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Silk Việt Nam
74. Nhân Viên Chất Lượng (QA/QC) Công Ty TNHH Silk Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  18/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Wipro Unza Việt Nam
75. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Wipro Unza Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Akzo Nobel Paints Vietnam
76. Kỹ Thuật Viên Chất Lượng (QC Technician) Akzo Nobel Paints Vietnam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Quốc tế Hoàng Nam
77. Nhân Viên ISO Công ty Cổ Phần Quốc tế Hoàng Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Alliance Arena Vietnam
78. Giám Sát Chất Lượng (Quality Supervisor) Alliance Arena Vietnam
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  14/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV SFR Software
80. Tester Công ty TNHH MTV SFR Software
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  16/07/2019
 • Mức lương:
  Từ 15 triệu VNĐ
FUTA Bus Lines
81. Chuyên Viên ISO FUTA Bus Lines
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Koei Tecmo Software Việt Nam
82. Quản Lý Chất Lượng (QA) Công ty TNHH Koei Tecmo Software Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/07/2019
 • Mức lương:
  Từ 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Thủ Công Mỹ Nghệ Hoa Lư
83. Nhân Viên QC Công ty cổ phần Thủ Công Mỹ Nghệ Hoa Lư
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH TM-DV Đệ Nhất Liên Bang
84. Kỹ Sư QC (QC Engineer) Công ty TNHH TM-DV Đệ Nhất Liên Bang
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
85. Giám Sát Chất Lượng (QC Supervisor) Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  15 - 17 triệu VNĐ
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
86. Quản Lý Chất Lượng Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
87. Nhân Viên QA/QC (QA/QC Staff) Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  12 - 13 triệu VNĐ
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
88. Nhân Viên QA Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  9 - 18 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BINMAX
89. Nhân Viên Kiểm Tra Và Quản Lý Hàng Hóa CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BINMAX
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  01/08/2019
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
90. Nhân Viên QA/QC Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương...
 • Thời hạn:
  10/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat