Tuyển dụng 55 việc làm Trưởng Phòng Chất Lượng tại Hồ Chí Minh trong tháng 04/2020 - Trang 1

Công ty TNHH Target Agriculture Việt Nam
1. Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng QC Làm Việc Tại Bình Dương Công ty TNHH Target Agriculture Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/05/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bao Bì United
2. Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH Bao Bì United
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Hcm/Bình Dương] Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (Qa) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  11 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [Tiếng Nhật] Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  11 - 16 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Dịch vụ Tức thời
5. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng - Quality Control Executive Công ty Cổ phần Dịch vụ Tức thời
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tạ Minh Quang
6. Nhân Viên QA / QC Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tạ Minh Quang
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bao Bì United
7. Nhân Viên QA / QC Công ty TNHH Bao Bì United
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. [HCM] Nhân Viên QC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/05/2020
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. [HCM] Senior Qa Engineer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/05/2020
 • Mức lương:
  25 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. [HCM] Manual Qa Engineer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/05/2020
 • Mức lương:
  23 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. [HCM] Nhân Viên QC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. [Bình Thạnh] Nhân Viên QC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. Software Qa Engineer (Manual) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/05/2020
 • Mức lương:
  12 - 28 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bồ Công Anh Việt Nam
14. Nhân Viên QA Ngành Thực Phẩm Công ty TNHH Bồ Công Anh Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. Nhân Viên Qa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  11 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
16. [HCM] Nhân Viên Qa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  11 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
17. Nhân Viên Qa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thực phẩm Nakayama
18. Nhân Viên QC Công ty TNHH Thực phẩm Nakayama
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
19. Nhân Viên Qa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/05/2020
 • Mức lương:
  11 - 16 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghệ Hoá Nhựa Bông Sen
20. Nhân Viên QC Công Ty TNHH Công Nghệ Hoá Nhựa Bông Sen
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat