Tuyển dụng 72 việc làm Trưởng Phòng Bán Hàng tại Hồ Chí Minh trong tháng 04/2020 - Trang 6

Tập đoàn Internet NOVAON
51. Quản Lý Telesales (Telesales Manager) Tập đoàn Internet NOVAON
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  04/05/2020
 • Mức lương:
  Đến 35 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC EB
52. Quản Lý Marketing (Marketing Manager) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC EB
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hoozing
53. Quản Lý Nhân Sự (HR Manager) Công Ty TNHH Hoozing
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  30 - 35 triệu VNĐ
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
54. Trưởng Phòng Nhân Sự (HR Manager) Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
55. Điều Phối Viên Quản Trị Kinh Doanh (Business Administration Coordinator) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
56. Giám Đốc Quản Lý Hệ Thống Kinh Doanh (Director Of Business System Management) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  34 - 46 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
57. Quản Lý Vận Chuyển (Logistics Manager) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  13 - 23 triệu VNĐ
LOGIVAN Technologies Pte
58. Quản Lý PR (PR Manager) LOGIVAN Technologies Pte
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  25 - 35 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Golden Phoenix Vietnam
59. Quản Lý Nhân Sự (HR Manager) Công Ty TNHH Golden Phoenix Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  25 - 35 triệu VNĐ
Công Ty TNHH JAC Recruitment Việt Nam
60. Trưởng Phòng Pháp Chế (Legal Manager) Công Ty TNHH JAC Recruitment Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH JAC Recruitment Việt Nam
61. Trưởng Phòng Nhân Sự (HR Manager) Công Ty TNHH JAC Recruitment Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Đông Phương
62. Quản Lý Marketing (Marketing Manager) Tập đoàn Đông Phương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Chat