Tuyển dụng 78 việc làm Trưởng Phòng Bán Hàng tại Hồ Chí Minh trong tháng 04/2020 - Trang 2

Mekong Nam Á
11. Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản Mekong Nam Á
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc ShowLand
12. Trưởng Phòng Kinh Doanh Công ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc ShowLand
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Dược Phẩm MEDBOLIDE
13. Quản Lý Bán Hàng (District Sales Manager) Công ty Cổ Phần Dược Phẩm MEDBOLIDE
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  09/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Gotec Việt Nam
14. Trưởng Phòng Kinh Doanh Nông Sản Công ty TNHH Gotec Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng HSBC Việt Nam
15. Quản Lý Bán Hàng Kỹ Thuật Số (Digital Sales Manager) Ngân hàng HSBC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV One Health
16. Trưởng Phòng Kinh Doanh Công ty TNHH MTV One Health
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kim Hoàng Huy
17. Trưởng Phòng Kinh Doanh (Sales Manager Automotive) Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kim Hoàng Huy
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV One Health
18. Trưởng Phòng Kinh Doanh Fitness Công ty TNHH MTV One Health
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần VOVOS
19. Quản Lý Bán Hàng Công Ty Cổ Phần VOVOS
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
20. Quản Lý Bán Hàng (Transportation Sales Manager) Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  30 - 45 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Một Thành Viên Rau Sạch Tuấn Kiệt
21. Trưởng Phòng Sales Công Ty TNHH Một Thành Viên Rau Sạch Tuấn Kiệt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần Thép Tổng Hợp
22. Trưởng Phòng Kinh Doanh Khu Vực Công ty cổ phần Thép Tổng Hợp
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  25 - 25 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
23. Trưởng Phòng Kinh Doanh Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Truyền số liệu Việt Nam DCV
24. Trưởng Phòng Kinh Doanh Công ty Cổ phần Truyền số liệu Việt Nam DCV
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương Mại Chế Biến Thực Phẩm Vĩnh Lộc
25. Trưởng Phòng Sale Xuất Khẩu Công ty TNHH Thương Mại Chế Biến Thực Phẩm Vĩnh Lộc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ
26. Trưởng Phòng Kinh Doanh Mỹ Phẩm Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH 40 Giờ
27. Trưởng Phòng Kinh Doanh Công ty TNHH 40 Giờ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  14 - 26 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
28. Trưởng Phòng Kinh Doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Khoa
29. Trưởng Phòng Kinh Doanh Otc Công Ty Cổ Phần Dược Khoa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  25 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH SX TM DV Lê Mây
30. Phó Phòng Kinh Doanh (Deputy Sales Manager) Công ty TNHH SX TM DV Lê Mây
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat