Tuyển dụng 217 việc làm Trưởng Nhóm Telesale toàn thời gian trong tháng 04/2020 - Trang 10

Công ty TNHH YCH - Protrade
91. Trưởng Nhóm Quản Lý Đội Xe Công ty TNHH YCH - Protrade
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Maxxservice Việt Nam
92. Trưởng Nhóm R&D Công ty TNHH Maxxservice Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  Đến 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH OS Power Việt Nam
93. Trưởng Nhóm Quản Lý Nguyên Vật Liệu Công ty TNHH OS Power Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Khang Hưng
94. Trưởng Nhóm Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Khang Hưng
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trung Tâm Anh Ngữ Key English
95. Nhân Viên Telesales Trung Tâm Anh Ngữ Key English
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH SX TM DV Cẩm Sâm - Kim Spa
96. Nhân Viên Telesales Công ty TNHH SX TM DV Cẩm Sâm - Kim Spa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
97. Trưởng Nhóm Digital Marketing Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH may Tinh Lợi
98. Trưởng Nhóm Qa Bộ Phận Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH may Tinh Lợi
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
99. Trưởng Nhóm Qa (Qa Leader) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  13 - 17 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Impac
100. Trưởng Nhóm Dự Án Thiết Bị Môi Trường Công ty Cổ phần Impac
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
101. Trưởng Nhóm QC (QC Leader) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  11 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH Công nghệ Fastwork Việt Nam
102. Nhân Viên Telesale Công ty TNHH Công nghệ Fastwork Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần đầu tư Logistics Bắc Kỳ
103. Trưởng Nhóm Cơ Sở Hạ Tầng Công ty Cổ phần đầu tư Logistics Bắc Kỳ
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
LOGIVAN Technologies Pte
104. Chuyên Viên Telesales (Telesales Executive) LOGIVAN Technologies Pte
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 15 triệu VNĐ
Công ty CP Công Nghiệp Hỗ Trợ Minh Nguyên
105. Trưởng Nhóm Sản Xuất Công ty CP Công Nghiệp Hỗ Trợ Minh Nguyên
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Chuyển Phát Nhanh Hợp Nhất
106. Nhân Viên Telesale Công ty CP Chuyển Phát Nhanh Hợp Nhất
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dịch Vụ Chăm Sóc Gia Đình Triều Gia (VietCare)
107. Nhân Viên Telesale Công Ty TNHH Dịch Vụ Chăm Sóc Gia Đình Triều Gia (VietCare)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
LOGIVAN Technologies Pte
108. Trưởng Nhóm Điều Phối Vận Tải LOGIVAN Technologies Pte
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần IIG Việt Nam
109. Trưởng Nhóm Quản Lý Quầy Đăng Kí Thi Công ty Cổ phần IIG Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần HoaLand
110. Telesales Công ty Cổ phần HoaLand
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 25 triệu VNĐ
Chat