Tuyển dụng 200 việc làm Trưởng Nhóm Nội Dung trong tháng 01/2020 - Trang 9

Công ty TNHH Vinapas
81. Chuyên Viên Content Marketing Công ty TNHH Vinapas
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
CHƯƠNG TRÌNH ĐỈNH PHÁP VƯƠNG
82. Nhân Viên SEO CHƯƠNG TRÌNH ĐỈNH PHÁP VƯƠNG
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Công ty cổ phần hướng nghiệp Á ÂU
83. Nhân Viên Copywriter Công ty cổ phần hướng nghiệp Á ÂU
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam
84. Trưởng Nhóm Sản Xuất Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Routine Việt Nam
85. Trưởng Nhóm Kế Toán Thuế Công Ty TNHH Routine Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88
86. Social Content Executive Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Techbase Việt Nam
87. Trưởng Nhóm QC (QC Leader) Công ty TNHH Techbase Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
88. Trưởng Nhóm Qa (Qa Leader) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  13 - 17 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Giới thiệu việc làm TMS
89. Nhân Viên SEO Công ty Cổ Phần Giới thiệu việc làm TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH ĐTTM Phượng Hoàng
90. Nhân Viên SEO Công Ty TNHH ĐTTM Phượng Hoàng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Giới thiệu việc làm TMS
91. Trưởng Nhóm Thiết Kế Công ty Cổ Phần Giới thiệu việc làm TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
92. Trưởng Nhóm Phần Mềm Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH ĐTTM Phượng Hoàng
93. Trưởng Nhóm Điều Phối Vận Chuyển Công Ty TNHH ĐTTM Phượng Hoàng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Hòa Bình Group
94. Chuyên Viên SEO Online Hòa Bình Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH ĐTTM Phượng Hoàng
95. Nhân Viên Content Marketing Công Ty TNHH ĐTTM Phượng Hoàng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Minh Hương P.N.D
96. Nhân Viên Content Marketing Công ty TNHH Minh Hương P.N.D
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc
97. Nhân Viên Content Marketing Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty CP TM Và Dịch Vụ Cường Quốc
98. Nhân Viên SEO Công Ty CP TM Và Dịch Vụ Cường Quốc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty CP TM Và Dịch Vụ Cường Quốc
99. Nhân Viên Content Marketing Công Ty CP TM Và Dịch Vụ Cường Quốc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Giải Pháp Điện Tử T.C Việt Nam
100. Trưởng Nhóm Sản Xuất Công Ty TNHH Giải Pháp Điện Tử T.C Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat