Tuyển dụng 200 việc làm Trưởng Nhóm Nội Dung trong tháng 01/2020 - Trang 5

Công ty cổ phần CCGroup toàn cầu
41. Nhân Viên Content Facebook Công ty cổ phần CCGroup toàn cầu
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH ELECOM
42. Nhân Viên Content Marketing Công ty TNHH ELECOM
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Phát triển đô thị và xây dựng 379
43. Trưởng Nhóm Marketing Công ty TNHH Phát triển đô thị và xây dựng 379
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Antopho
44. Nhân Viên SEO Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Antopho
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Phát Triển Nắng Xanh
45. Thực Tập Content Marketing – SEO Marketing Online Công Ty TNHH Phát Triển Nắng Xanh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đào tạo ASK
46. Chuyên Viên Content Marketing Công ty Cổ phần Đào tạo ASK
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Năng Lượng Higg
47. Nhân Viên Content Marketing Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Năng Lượng Higg
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV Sân Mây
48. Nhân Viên Content Marketing Công ty TNHH MTV Sân Mây
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Vietnam Booking
49. Nhân Viên Social Content Công ty Cổ phần Vietnam Booking
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
50. Chuyên Viên SEO Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH TM DV Alobuild
51. Chuyên Viên Content Công Ty TNHH TM DV Alobuild
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông Truyền hình
52. Biên Tập Viên Nội Dung Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông Truyền hình
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nam Khải Phú
53. Nhân Viên SEO Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nam Khải Phú
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld
54. Trưởng Nhóm Họa Viên 2D Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
55. Chuyên Viên Content Marketing Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thể Thao Hồng Phúc
56. Nhân Viên Content Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thể Thao Hồng Phúc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thể Thao Hồng Phúc
57. Nhân Viên SEO Website Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thể Thao Hồng Phúc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Phát triển đô thị và xây dựng 379
58. Nhân Viên Content Marketing Công ty TNHH Phát triển đô thị và xây dựng 379
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương Mại ATS Việt Nam
59. Nhân Viên Content Maketing Công ty TNHH Thương Mại ATS Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Vinh
60. Nhân Viên Content Marketing Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Vinh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat