Tuyển dụng 200 việc làm Trưởng Nhóm Nội Dung trong tháng 01/2020 - Trang 4

Công ty CP Dược phẩm Delap
31. Nhân Viên Nội Dung SEO Công ty CP Dược phẩm Delap
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dịch vụ & Sản xuất CMC
32. Trưởng Nhóm IT Công ty TNHH Dịch vụ & Sản xuất CMC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dịch vụ & Sản xuất CMC
33. Trưởng Nhóm IT Công ty TNHH Dịch vụ & Sản xuất CMC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Công nghệ Quản trị Doanh Nghiệp GetFly
34. Trưởng Nhóm Kinh Doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Quản trị Doanh Nghiệp GetFly
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Seoulgroup Việt Nam
35. Quản Lý Digital Marketing, Online, SEO, Tmđt. Công Ty TNHH Seoulgroup Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Modern Cook
36. Trưởng Nhóm Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Modern Cook
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH International Beverage Việt Nam
37. Trưởng Nhóm PG Công ty TNHH International Beverage Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hệ Thống Anh Ngữ Ales
38. Trưởng Nhóm Tư Vấn Tuyển Sinh Hệ Thống Anh Ngữ Ales
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm
39. Trưởng Nhóm Kinh Doanh Công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
40. Trưởng Nhóm QA Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  17 - 27 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
41. Trưởng Nhóm Lập Trình Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần Resvico
42. Trưởng Nhóm Kinh Doanh Công ty cổ phần Resvico
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Minh Hương PND
43. Trưởng Nhóm Marketing Công ty TNHH Minh Hương PND
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  13 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
44. Trưởng Nhóm Khuôn Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 17 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành
45. Trưởng Nhóm Đào Tạo Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  18 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
46. Trưởng Nhóm Quản Lý Kho Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
47. Trưởng Nhóm Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
Trung Tâm Mỹ Thuật Wow Art
48. Trưởng Nhóm Kinh Doanh Trung Tâm Mỹ Thuật Wow Art
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
 Công ty TNHH Thương mại đầu tư và Phát triển Đại Dương Xanh (Blue Ocean Group)
49. Trưởng Nhóm Tư Vấn Tuyển Sinh Công ty TNHH Thương mại đầu tư và Phát triển Đại Dương Xanh (Blue Ocean Group)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MUNKAS
50. Nhân Viên Nội Dung (Content Executive) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MUNKAS
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat