Tuyển dụng 27 việc làm Truong Nhom Kinh Doanh trong tháng 02/2020 - Trang 2

Công ty Cổ phần Giáo Dục Đại Trường Phát
11. Trưởng Nhóm Kinh Doanh Công ty Cổ phần Giáo Dục Đại Trường Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  17/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 16 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Biglink
12. Trưởng Nhóm Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Biglink
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  Từ 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Viễn Thông Niềm Tin Việt
13. Trưởng Nhóm Kinh Doanh Công Ty TNHH Viễn Thông Niềm Tin Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
14. Trưởng Nhóm Kinh Doanh Và Chăm Sóc Khách Hàng Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 25 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Công nghệ Quản trị Doanh Nghiệp GetFly
15. Trưởng Nhóm Kinh Doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Quản trị Doanh Nghiệp GetFly
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm
16. Trưởng Nhóm Kinh Doanh Công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng
17. Trưởng Nhóm Bán Hàng Mảng Hóa Chất Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Chat