Tuyển dụng 9 việc làm truong minh trong tháng 07/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 9 việc làm truong minh trong tháng 07/2019
Công ty TNHH Xây Dựng Quảng Cáo và Thương Mại Trương Minh
1. Kỹ Sư Xây Dựng Công ty TNHH Xây Dựng Quảng Cáo và Thương Mại Trương Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/08/2019
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Xây Dựng Quảng Cáo và Thương Mại Trương Minh
2. Họa Viên Kiến Trúc Công ty TNHH Xây Dựng Quảng Cáo và Thương Mại Trương Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH TM và DV trực tuyến Trường Minh Thịnh
3. Tuyển Dụng Lập Trình Viên Mobile Công ty TNHH TM và DV trực tuyến Trường Minh Thịnh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH TM và DV trực tuyến Trường Minh Thịnh
4. Lập Trình Viên Asp.Net Công ty TNHH TM và DV trực tuyến Trường Minh Thịnh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH TM và DV trực tuyến Trường Minh Thịnh
5. Nhân Viên Thiết Kế Công ty TNHH TM và DV trực tuyến Trường Minh Thịnh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH TM và DV trực tuyến Trường Minh Thịnh
6. Nhân Viên SEO - Marketing Online Công ty TNHH TM và DV trực tuyến Trường Minh Thịnh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH TM và DV trực tuyến Trường Minh Thịnh
7. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH TM và DV trực tuyến Trường Minh Thịnh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH TM và DV trực tuyến Trường Minh Thịnh
8. Lập Trình Viên Mobile Công ty TNHH TM và DV trực tuyến Trường Minh Thịnh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH TM và DV trực tuyến Trường Minh Thịnh
Chat