Tuyển dụng 1 việc làm Trưởng Ca Sản Xuất toàn thời gian tại Hưng Yên trong tháng 04/2020

Công ty Cổ phần PMJ
1. Tổ Trưởng Sản Xuất Công ty Cổ phần PMJ
  • Địa điểm:
    Hưng Yên
  • Thời hạn:
    10/04/2020
  • Mức lương:
    Từ 7 triệu VNĐ
Chat