Tuyển dụng 2 việc làm Trung Son bán thời gian trong tháng 01/2020

Công Ty TNHH Dịch Vụ Việt Trung Sơn
1. Sinh Viên Làm Theo Giờ Công Ty TNHH Dịch Vụ Việt Trung Sơn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Đến 3 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dịch Vụ Việt Trung Sơn
2. Nhân Viên Văn Phòng Công Ty TNHH Dịch Vụ Việt Trung Sơn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  3 - 5 triệu VNĐ
Chat