Tuyển dụng 41 việc làm Trung Nam trong tháng 12/2019

Công Ty TNHH DV & TM Quốc Tế Nam Trung
1. Kế Toán Kho Công Ty TNHH DV & TM Quốc Tế Nam Trung
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH DV & TM Quốc Tế Nam Trung
2. Hành Chính Nhân Sự Công Ty TNHH DV & TM Quốc Tế Nam Trung
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH DV & TM Quốc Tế Nam Trung
3. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH DV & TM Quốc Tế Nam Trung
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH DV & TM Quốc Tế Nam Trung
4. Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng Công Ty TNHH DV & TM Quốc Tế Nam Trung
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH DV & TM Quốc Tế Nam Trung
5. Nhân Viên Kinh Doanh Chuyển Hàng Trung Quốc - Việt Nam Công Ty TNHH DV & TM Quốc Tế Nam Trung
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Bắc Trung Nam
6. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Bắc Trung Nam
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Bắc Trung Nam
7. Kỹ Sư M&e/Cơ Điện Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Bắc Trung Nam
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Bắc Trung Nam
8. Nhân Viên Phát Triển Thị Trường (Phía Bắc Và Phía Nam) Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Bắc Trung Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Điện Mặt Trời Trung Nam Trà Vinh
9. Kỹ Sư Nông Nghiệp Hữu Cơ - Nuôi Trồng Thủy Sản Công ty Cổ phần Điện Mặt Trời Trung Nam Trà Vinh
 • Địa điểm:
  Trà Vinh
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
10. Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng Mảng Hồ Sơ Pháp Lý Dự Án Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
11. Nhân Viên Vật Tư Phụ Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
12. Kỹ Sư Ô Tô Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  16/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
13. Nhân Viên Kế Toán Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
14. Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
15. Nhân Viên Thiết Kế Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
16. Thư Ký Bộ Phận Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
17. Chuyên Viên Thẩm Định Giá Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
18. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
19. Nhân Viên Digital Marketing Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
20. Kỹ Sư Mạng & Hệ Thống Điện Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
 • Địa điểm:
  Lâm Đồng
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat