Tuyển dụng 535 việc làm trợ lý trong tháng 06/2019 - Trang 9

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 535 việc làm trợ lý trong tháng 06/2019 - Trang 9
Công ty Sài Gòn Ford
82. Thư Ký Kinh Doanh Công ty Sài Gòn Ford
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Thiên Phú
83. Trợ Lý Văn Phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Thiên Phú
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
84. Trợ Lý Bán Hàng (Sales Assistant) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  13/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Germton
85. Nhân Viên Trợ Lý Tiếng Trung Công Ty TNHH Germton
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  20/08/2091
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
86. Trợ Lý Kiểm Toán Viên Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
87. Trợ Lý Quan Hệ Khách Hàng Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  05/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
88. Chuyên Viên Thư Ký Dự Án Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Viện Mắt Quốc Tế Việt - Nga
89. Trợ Lý Chủ Tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Viện Mắt Quốc Tế Việt - Nga
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH TM-DV Đệ Nhất Liên Bang
90. Trợ Lý Quản Lý Cơ Khí (Mechanic Assistant Manager) Công ty TNHH TM-DV Đệ Nhất Liên Bang
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  19/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
91. Trợ Lý Kế Toán Trưởng (Assistant Of Chief Accountant) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/07/2019
 • Mức lương:
  11 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
92. Trợ Lý Kế Toán (Accountant Assistant) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
93. Trợ Lý Bán Hàng (Assistant Merchandiser) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/07/2019
 • Mức lương:
  9 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH TM-DV Đệ Nhất Liên Bang
94. Trợ Lý Giám Đốc Đào Tạo (Assistant Training Manager) Công ty TNHH TM-DV Đệ Nhất Liên Bang
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank - Cardif
95. Trợ Lý Nhân Sự (HR Assistant) Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank - Cardif
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thực phẩm Hanco
96. Thư Ký Kinh Doanh Công ty Cổ phần Thực phẩm Hanco
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Sàn Truyền Thông
97. Trợ Lý Tổng Giám Đốc Công ty CP Sàn Truyền Thông
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Bảo Việt
98. Trợ Lý Quan Hệ Khách Hàng Ngân hàng TMCP Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat