Tuyển dụng 524 việc làm Trợ Lý trong tháng 11/2019 - Trang 3

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
21. Trợ Lý Trưởng Phòng Hành Chính Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Oia Castle
22. Trợ Lý Nhà Hàng Oia Castle
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Premier Village Phú Quốc Resort
23. Trợ Lý Quản Lý Nhà Hàng (Assistant Restaurant Manager) Premier Village Phú Quốc Resort
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Premier Village Phú Quốc Resort
24. Trợ Lý Quản Lý Đặt Phòng (Assistant Reservations Manager) Premier Village Phú Quốc Resort
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Premier Village Phú Quốc Resort
25. Trợ Lý Kỹ Sư Trưởng (Assistant Chief Engineer) Premier Village Phú Quốc Resort
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CBRE- PMH
26. Trợ Lý Trưởng Bộ phận Kỹ Thuật (Assistant Resident Engineer) CBRE- PMH
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
27. Trợ Lý Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  12 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
28. Trợ Lý Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  12 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
29. Trợ Lý Giám Đốc Người Nhật (Japanese Assistant) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
30. Trợ Lý Trưởng Phòng Hành Chính Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  13 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
31. [Bình Dương] Trợ Lý Trưởng Phòng Hành Chính Người Nhật (Ga Assistant) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  14 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
32. Trợ Lý Trưởng Phòng Hành Chính Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
33. Trợ Lý Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty CP mỹ thuật ứng dụng xây dựng ADT
34. Trợ Lý Thiết Kế Công ty CP mỹ thuật ứng dụng xây dựng ADT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
35. Trợ Lý Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
36. [Quận 6] Trợ Lý Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
37. [Quận 6] Trợ Lý Tiếng Nhật (Apanese Assistant) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/11/2019
 • Mức lương:
  11 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
38. Trợ Lý Tiếng Nhật (Apanese Assistant) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/01/2020
 • Mức lương:
  11 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
39. [Quận 6] Trợ Lý Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
40. [Bình Thạnh] Trợ Lý Tiếng Nhật (Japanese Assistant) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Chat