Tuyển dụng 494 việc làm Trợ Lý trong tháng 12/2019 - Trang 2

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. [HCM] Trợ Lý Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH Phần mềm IPS Việt Nam
12. Trợ Lý Văn Phòng (Office Assistant) Công ty TNHH Phần mềm IPS Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. Trợ Lý Trưởng Phòng Hành Chính Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. [Nhơn Trạch] Trợ Lý Tiếng Nhật ( Mảng Thu Mua) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  14 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế Dương Minh
15. Trợ Lý Kế Toán Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế Dương Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Sedona Suites Ho Chi Minh City
16. Trợ Lý (Executive Assistant To General Manager) Sedona Suites Ho Chi Minh City
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
17. Trợ Lý Trưởng Phòng Hành Chính Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Jolie Siam
18. [Quận 1] Learning And Development Assistant - 3 Month Công ty TNHH Jolie Siam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thiết kế thương mại DLS
19. Nhân Viên Trợ Lý Marketing Công ty TNHH Thiết kế thương mại DLS
 • Địa điểm:
  Thanh Hóa
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 The Anam Resort
20. Trợ Lý Quản Lý Nhà Hàng (Assistant Outlet Manager) The Anam Resort
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
21. Trợ Lý Tiếng Nhật Mảng Thu Mua Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Pizza Ngon
22. Trợ Lý Quản Lý Nhà Hàng Công Ty Cổ Phần Pizza Ngon
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
23. Trợ Lý Thu Mua Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  14 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Lâm Tú
24. Trợ Lý Thương Mại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Lâm Tú
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty CP Công Nghiệp Gốm Sứ Taicera
25. Trợ Lý Tiếng Hoa Hoặc Anh Công ty CP Công Nghiệp Gốm Sứ Taicera
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Resort Ecobeach Phú Quốc
26. Trợ Lý Quản Lý Nhà Hàng (Assistant Restaurant Manager) Resort Ecobeach Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam
27. Trợ Lý Kênh (Channel Assistant) Công ty Cổ Phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
28. [ Nhơn Trạch - Đồng Nai ] Trợ Lý Tiếng Nhật (Mảng Thu Mua) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  16 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
29. [Nhơn Trạch] Trợ LÝ Tiếng Nhật (Mảng Thu Mua) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  16 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
30. [Đồng Nai] Trợ Lý Tiếng Nhật (Mảng Thu Mua) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Chat