Tuyển dụng 104 việc làm Trợ Lý Kinh Doanh trong tháng 02/2020 - Trang 3

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bất Động Sản SeaLands
21. Trợ Lý Kinh Doanh Công Ty TNHH Dịch Vụ Bất Động Sản SeaLands
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Quốc Tế Rồng Xanh
22. Trợ Lý Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Quốc Tế Rồng Xanh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Hải Đăng
23. Trợ Lý Kinh Doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Hải Đăng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Standard Photos
24. Trợ Lý Kinh Doanh Và Chăm Sóc Khách Hàng Công Ty TNHH Standard Photos
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng HSBC Việt Nam
25. Trợ Lý Bán Hàng Di Động (Mobile Sales Assistant) Ngân hàng HSBC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH STD&D
26. Thư Ký/ Trợ Lý Kinh Doanh - Khách Hàng Doanh Nghiệp Công ty TNHH STD&D
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Nagila Hotel
27. Trợ Lý Kinh Doanh Nagila Hotel
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Đông Tây
28. Trợ Lý Kinh Doanh (Sales Admin) Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Đông Tây
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Ba An
29. [HN] Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh / Sale Admin Công ty Cổ phần Ba An
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
30. Sales Admin Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
31. Sales Admin Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH JAC Recruitment Việt Nam
32. Sales Admin Công Ty TNHH JAC Recruitment Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Handpick Concept
33. Sales Admin Công ty TNHH Handpick Concept
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Ngô Phan
34. Nhân Viên Sales Admin Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Ngô Phan
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Karot Viet Nam
35. Nhân Viên Sales Admin (Trợ LÝ Kinh Doanh) Công ty TNHH Karot Viet Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thời Tiết Weatherplus
36. Sales Admin Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thời Tiết Weatherplus
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Tân Quang Minh Sài Gòn
37. Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh Công ty TNHH Tân Quang Minh Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Đại Sơn
38. Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Đại Sơn
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Đoàn Vi Nguyên
39. Nhân Viên Sales Admin Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Đoàn Vi Nguyên
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Hải Hà
40. Nhân Viên Sale Admin Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Hải Hà
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Chat