Tuyển dụng 142 việc làm Trợ Lý Giám Đốc trong tháng 01/2020 - Trang 9

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH CÔNG NGHIỆP GIA THỊNH
81. Trợ Lý Kho CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH CÔNG NGHIỆP GIA THỊNH
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty cổ phần AMORIS
82. Giám Đốc Nhà Máy Công ty cổ phần AMORIS
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  25 - 35 triệu VNĐ
Chat