Tuyển dụng 151 việc làm Trợ Lý Giám Đốc trong tháng 01/2020 - Trang 5

Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học Biomedic
41. Giám Đốc Kinh Doanh Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học Biomedic
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  Từ 46 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học Biomedic
42. Giám Đốc Chi Nhánh Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học Biomedic
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  50 - 80 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học Biomedic
43. Giám Đốc Sản Xuất Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học Biomedic
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 50 triệu VNĐ
Công ty Easia Travel
44. IT Support Công ty Easia Travel
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Easia Travel
45. Chuyên Viên Hỗ Trợ ERP (ERP Support Executive) Công ty Easia Travel
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DGS LOGISTICS
46. Giám Đốc Chi Nhánh CÔNG TY TNHH DGS LOGISTICS
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quản Lý Tài Sản Trí Việt
47. Giám Đốc Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quản Lý Tài Sản Trí Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần TV Hub
48. Giám Đốc Khách Hàng Công ty Cổ Phần TV Hub
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  40 - 60 triệu VNĐ
Công ty TNHH Shelton
49. Trợ Lý Học Tập Công ty TNHH Shelton
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Từ 5 triệu VNĐ
Công ty CP Tập đoàn Nam Cường
50. Giám Đốc Chi Nhánh Công ty CP Tập đoàn Nam Cường
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  03/02/2020
 • Mức lương:
  34 - 46 triệu VNĐ
Hệ thống Anh Ngữ Quốc Tế AMES
51. Giám Đốc Trung Tâm Hệ thống Anh Ngữ Quốc Tế AMES
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín
52. Giám Đốc Công Ty Con Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cinnamon Lab
53. Trợ Lý Tài Chính Công Ty TNHH Cinnamon Lab
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
54. Giám Đốc Vùng Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Tư Vấn và Kiểm Toán ICMA
55. Giám Đốc/Phó Giám Đốc Điều Hành Công ty TNHH Tư Vấn và Kiểm Toán ICMA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH SX TM Nước Đá Hồng Phúc
56. Giám Đốc Nhà Máy Công ty TNHH SX TM Nước Đá Hồng Phúc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
57. Giám Đốc Trung Tâm Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH De Heus
58. Giám Đốc Kinh Doanh Công ty TNHH De Heus
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thương mại điện tử iNET
59. Giám Đốc Marketing Công ty Cổ phần Thương mại điện tử iNET
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH XNK Đại Dương Xanh
60. Thư Ký Giám Đốc Công ty TNHH XNK Đại Dương Xanh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Chat