Tuyển dụng 9 việc làm Tr trong tháng 12/2019

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Quản Lý Cung Ứng (Mảng Nhựa/Hóa Chất) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Quận 9] Nhân viên QA tiếng Nhật N3~ 14 tr gross Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 14 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Sói Biển Trung Thực
4. Nhân Viên Telesale Công ty Cổ Phần Sói Biển Trung Thực
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [Quận 1] Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  11 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. [Quận 3] PHP Dev Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  13 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. Nhân Viên Thủ Tục Hải Quan Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  11 - 12 triệu VNĐ
Chat