Tuyển dụng 8 việc làm Tp Job trong tháng 11/2019

Công Ty TNHH TP - Job
1. Chuyên Viên Kinh Doanh B2B - Kinh Doanh Sàn Thương Mại Điện Tử Công Ty TNHH TP - Job
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 24 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TP - Job
2. Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Tại Địa Bàn Tập Đoàn Tài Chính Công Ty TNHH TP - Job
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 17 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TP - Job
3. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Outbound - Tập Đoàn Lazada Công Ty TNHH TP - Job
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TP - Job
4. Nhân Viên Nhắc Hạn Thanh Toán Trả Góp (Collector) Công Ty TNHH TP - Job
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  100 - 100 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TP - Job
5. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Cho Grab Công Ty TNHH TP - Job
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TP - Job
6. Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Tại Địa Bàn Tập Đoàn Tài Chính Thuộc Nhà Nước Công Ty TNHH TP - Job
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 17 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TP - Job
7. Nhân Viên Nhắc Hạn Thanh Toán Trả Góp (Collector) Công Ty TNHH TP - Job
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  100 - 100 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TP - Job
8. Chăm Sóc Khách Hàng Lazada English Công Ty TNHH TP - Job
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/11/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Chat