Tuyển dụng 18 việc làm Toàn Thời Gian toàn thời gian tại Nước Ngoài trong tháng 02/2020

New Double Dragon
1. Sale Marketing Onlines New Double Dragon
 • Địa điểm:
  Nước ngoài...
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 40 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ C.E.O
2. Cán Bộ Phiên Dịch Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ C.E.O
 • Địa điểm:
  Nước ngoài
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  40 - 50 triệu VNĐ
Jiuzhou Technologies INC
3. Nhân Viên Marketing/ Sale Online Jiuzhou Technologies INC
 • Địa điểm:
  Nước ngoài
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  21 - 24 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [Japan] Ios Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Nước ngoài
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  40 - 70 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [Onsite Tokyo] Kỹ Sư Cầu Nối (Brse) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Nước ngoài
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  40 - 70 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Best Man Power
6. Hành Chính Thư Ký Công Ty TNHH Best Man Power
 • Địa điểm:
  Nước ngoài...
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  Từ 30 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Best Man Power
7. Nhân Viên Chia Bài Công Ty TNHH Best Man Power
 • Địa điểm:
  Nước ngoài...
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  29 - 30 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company (SCI E&C)
8. Phiên Dịch Viên Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company (SCI E&C)
 • Địa điểm:
  Nước ngoài
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company (SCI E&C)
9. Kỹ Sư Trắc Đạc Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company (SCI E&C)
 • Địa điểm:
  Nước ngoài
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  11 - 16 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company (SCI E&C)
10. Nhân Viên An Toàn (HSE) Dự Án Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company (SCI E&C)
 • Địa điểm:
  Nước ngoài...
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company (SCI E&C)
11. Nhân Viên Văn Thư Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company (SCI E&C)
 • Địa điểm:
  Nước ngoài
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. [Tokyo] Kỹ Sư Cầu Nối Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Nước ngoài
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  40 - 60 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company (SCI E&C)
13. Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company (SCI E&C)
 • Địa điểm:
  Nước ngoài
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. [Remote] Content Staff Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Nước ngoài
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  11 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. [Tokyo] Kỹ Sư Cầu Nối Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Nước ngoài
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  40 - 100 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Sei Jin Việt Nam
16. Kỹ Sư Cơ Khí - Điện Công ty Cổ Phần Sei Jin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Nước ngoài
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Tập Đoàn Đa Quốc Gia Eco World
17. Nhân Viên Phát Triển Kinh Doanh (Business Development) Tập Đoàn Đa Quốc Gia Eco World
 • Địa điểm:
  Nước ngoài...
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company (SCI E&C)
18. [Huaphanh- Lào] Kỹ Sư Xây Dựng Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company (SCI E&C)
 • Địa điểm:
  Nước ngoài...
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Chat