Tuyển dụng 754 việc làm Toàn Thời Gian tại Đà Nẵng trong tháng 12/2019 - Trang 8

Trung Tâm Anh ngữ PoPoDoo
71. Giáo Viên - Trợ Giảng Tiếng Anh Trẻ Em Trung Tâm Anh ngữ PoPoDoo
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  3 - 20 triệu VNĐ
Trung Tâm Anh ngữ PoPoDoo
72. Nhân Viên Telesale Tư Vấn Tuyển Sinh Trung Tâm Anh ngữ PoPoDoo
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  3 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Máy - Thiết Bị Dầu Khí Đà Nẵng
73. Nhân Viên Tổng Hợp Kế Hoạch Công ty Cổ Phần Máy - Thiết Bị Dầu Khí Đà Nẵng
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình
74. Nhân Viên Kỹ Thuật Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 6 triệu VNĐ
Công Ty Tnhh Mtv Công Nghệ Và Truyền Thông Entergold
75. Nhân Viên Văn Phòng Công Ty Tnhh Mtv Công Nghệ Và Truyền Thông Entergold
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  4 - 10 triệu VNĐ
Công ty CP sơn Jymec Việt Nam
76. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty CP sơn Jymec Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Nhà An Toàn
77. Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Công ty Cổ Phần Nhà An Toàn
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN VNSD VIỆT NAM
78. Nhân Viên Thu Âm Giọng Miền Bắc CÔNG TY CỔ PHẦN VNSD VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Đầu Xuân Đức
79. Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng Tổng Hợp Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Đầu Xuân Đức
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Đầu Xuân Đức
80. Nhân Viên Kế Toán Học Việc Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Đầu Xuân Đức
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Đầu Xuân Đức
81. Nhân Viên Digital Marketing Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Đầu Xuân Đức
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại BQ
82. Nhân Viên Bán Hàng Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại BQ
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
 Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại BQ
83. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng – Bán Hàng Online Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại BQ
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
 Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại BQ
84. Chuyên Viên Nhân Sự (Tuyển Dụng & Đào Tạo) Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại BQ
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại BQ
85. Nhân Viên Kho (Chính Thức Và Thời Vụ) Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại BQ
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  4 - 6 triệu VNĐ
Hia Shop
86. Nhân Viên Bán Hàng Hia Shop
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  4 - 9 triệu VNĐ
 Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại BQ
87. Chuyên Viên Trade Marketing Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại BQ
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Hia Shop
88. Nhân Viên Kỹ Thuật Hia Shop
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Hia Shop
89. Nhân Viên Content Marketing Hia Shop
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Rosunic
90. Nhân Viên Bán Hàng Công Ty TNHH Rosunic
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 12 triệu VNĐ
Chat