Tuyển dụng 46 việc làm Toàn thời gian tại Bình Phước trong tháng 06/2019 - Trang 1

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 46 việc làm Toàn thời gian tại Bình Phước trong tháng 06/2019 - Trang 1
Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
3. Kỹ Sư Bảo Trì /Vận Hành Tại Bình Phước Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  13/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
4. Nhân Viên Nhân Sự - Chơn Thành Bình Phước Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  13/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
5. Nhân Viên Iso Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  13/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
6. Nhân Viên Vận Hành Máy Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  13/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
7. Nhân Viên Hse Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  13/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
8. Nhân Viên Kế Toán Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  13/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
12. [Bình Phước] Nhân Viên Hse (Hse Staff) Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  19/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
13. [Bình Phước] Kỹ Sư Điện / Cơ Khí - Dự Án Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  19/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
14. Nhân Viên Kho Bình Phước Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  13/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Yakjin Việt Nam
15. Phó Phòng Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH Yakjin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Tuệ Linh
16. Trình Dược Viên/ Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH Tuệ Linh
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
TCL (Vietnam) Corporation Limited
17. Nhân Viên Phát Triển Thị Trường TCL (Vietnam) Corporation Limited
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  12/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
 Công ty TNHH Yakult Việt Nam
18. Cộng Tác Viên Bán Hàng Trực Tiếp Công ty TNHH Yakult Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
19. Trưởng Phòng Pháp Chế Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  11/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
20. Nhân Viên Bảo Trì Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  13/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat