Tuyển dụng 637 việc làm Toàn Thời Gian tại Bình Dương trong tháng 02/2020 - Trang 9

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
81. Nhân Viên Kỹ Thuật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
82. Nhân Viên Đứng Máy Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
83. [Bình Dương] Quản Lí Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Khách sạn The Mira
85. Nhân Viên Thu Ngân Khách sạn The Mira
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách sạn The Mira
86. Kế Toán Bán Hàng Khách sạn The Mira
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam
87. Nhân Viên Văn Phòng Công Ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Interwood Việt Nam
92. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Interwood Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công Ty TNHH DMC Gasket Vina
93. THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN QUỐC Công Ty TNHH DMC Gasket Vina
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  04/03/2020
 • Mức lương:
  16 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH URC Việt Nam
94. Trợ Lý Giám Đốc Thương Hiệu (Assistant Brand Manager) Công ty TNHH URC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH URC Việt Nam
95. Lễ Tân ( Receptionist) Công ty TNHH URC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH URC Việt Nam
96. Nhân Viên Tài Chính ( Treasury Staff ) Công ty TNHH URC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Paihong Việt Nam
97. Lao Động Phổ Thông Công Ty TNHH Paihong Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  02/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Paihong Việt Nam
98. Nhân Viên Trợ Lý Xưởng Công Ty TNHH Paihong Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  02/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH URC Việt Nam
99. Giám Sát Tài Chính Thương Mại (Commercial Finance Supervisor) Công ty TNHH URC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Paihong Việt Nam
100. Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Công Ty TNHH Paihong Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  02/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Chat