Tuyển dụng 544 việc làm Toàn thời gian tại Bình Dương trong tháng 06/2019 - Trang 2

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 544 việc làm Toàn thời gian tại Bình Dương trong tháng 06/2019 - Trang 2
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. [Visip 2] - Giám Sát QC (QC Supervisor) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  21/06/2019
 • Mức lương:
  18 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. Nhân Viên Qa/Qc Ngành Thực Phẩm Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  20/08/2019
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  20/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. Nhân Viên Kho Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  20/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. Giám Sát QC (QC Supervisor) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  20/08/2019
 • Mức lương:
  13 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
16. Giám Sát Chất Lượng Ngành Ô Tô Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  18 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
17. Biên Phiên Dịch Kiêm Tổng Vụ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
18. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
19. Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
20. Admin Staff Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  14/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
21. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Logistics Staff) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  14/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TM XNK Ngôi Sao Trắng
23. Bảo Trì Điện Thiết Bị Công Ty Công Ty TNHH TM XNK Ngôi Sao Trắng
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  15/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH GFS Việt Nam
24. Nhân Viên Kho Công ty TNHH GFS Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/05/2019
 • Mức lương:
  100 - 100 triệu VNĐ
Công ty TNHH GFS Việt Nam
25. Nhân Viên Thu Mua Công ty TNHH GFS Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  10/07/2019
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH POLYTEX FAR EASTERN (VIỆT NAM)
26. Kỹ Sư Điện (Tiếng Trung) CÔNG TY TNHH POLYTEX FAR EASTERN (VIỆT NAM)
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  22/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
27. Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Mua Hàng Trả Góp Tại Bình Dương Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  17/06/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
DAFI TROPICDANE FURNITURE CO. LTD
28. Kỹ Thuật Tạo Mẫu DAFI TROPICDANE FURNITURE CO. LTD
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  05/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
DAFI TROPICDANE FURNITURE CO. LTD
29. Nhân Viên Hành Chính DAFI TROPICDANE FURNITURE CO. LTD
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  05/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Phil Inter PHARMA
30. Nhân Viên IT Công Ty TNHH Phil Inter PHARMA
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  10/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Chat