Tuyển dụng 11 việc làm tid trong tháng 08/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 11 việc làm tid trong tháng 08/2019
Công ty cổ phần tường kính TID
1. Giám Đốc Vận Hành - Coo Công ty cổ phần tường kính TID
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/08/2019
 • Mức lương:
  30 - 60 triệu VNĐ
Công ty cổ phần tường kính TID
2. Giám Đốc / Trưởng Phòng CNTT Công ty cổ phần tường kính TID
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/09/2019
 • Mức lương:
  33 - 66 triệu VNĐ
Công ty cổ phần tường kính TID
3. Giám Đốc Kinh Doanh Công ty cổ phần tường kính TID
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/09/2019
 • Mức lương:
  Từ 88 triệu VNĐ
Công ty cổ phần tường kính TID
4. Giám Đốc Thi Công Công ty cổ phần tường kính TID
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/09/2019
 • Mức lương:
  30 - 50 triệu VNĐ
Công ty cổ phần tường kính TID
5. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty cổ phần tường kính TID
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 25 triệu VNĐ
Công ty cổ phần tường kính TID
6. Phó Tgđ - Bđs (Phụ Trách Sales, Marketing, PR) Công ty cổ phần tường kính TID
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/09/2019
 • Mức lương:
  Từ 66 triệu VNĐ
Công ty cổ phần tường kính TID
7. Giám Đốc Tài Chính (Bđs) Công ty cổ phần tường kính TID
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/09/2019
 • Mức lương:
  Từ 66 triệu VNĐ
Công ty cổ phần tường kính TID
8. Giám Đốc / Trưởng Ban Quản Lí Dự Án Công ty cổ phần tường kính TID
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/09/2019
 • Mức lương:
  25 - 80 triệu VNĐ
Công ty cổ phần tường kính TID
9. Chuyên Viên Nhân Sự Công ty cổ phần tường kính TID
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/09/2019
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công ty cổ phần tường kính TID
10. Trưởng Phòng Đấu Thầu & Quản Lý Hợp Đồng Công ty cổ phần tường kính TID
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/09/2019
 • Mức lương:
  25 - 70 triệu VNĐ
Công ty cổ phần tường kính TID
11. Giám Đốc Kỹ Thuật (Nhôm Kính) Công ty cổ phần tường kính TID
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/09/2019
 • Mức lương:
  Từ 55 triệu VNĐ
Chat