Tuyển dụng 5 việc làm Thuy San Simmy trong tháng 01/2020

Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy
1. Nhân Viên Nghiên Cứu Sản Phẩm Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy
2. Nhân Viên Thống Kê Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy
3. Quản Lý Sản Xuất Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy
4. Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy
5. Nhân Viên KCS Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat