Tuyển dụng 10 việc làm Thực Tập Sinh Tuyển Dụng tại Cao Bằng trong tháng 01/2020

Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
1. [HN15] Thực Tập Sinh Tuyển Dụng Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Cao Bằng
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  2 - 4 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
2. [HN15] Thực Tập Sinh Tuyển Dụng Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Cao Bằng
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  2 - 4 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
3. [HN15] Thực Tập Sinh Tuyển Dụng Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Cao Bằng
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  2 - 4 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
4. [HN15] Thực Tập Sinh Tuyển Dụng Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Cao Bằng
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  2 - 4 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
5. [HN15] Thực Tập Sinh Tuyển Dụng Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Cao Bằng
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  2 - 4 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
6. [HN15] Thực Tập Sinh Tuyển Dụng Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Cao Bằng
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  2 - 4 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
7. [HN15] Thực Tập Sinh Tuyển Dụng Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Cao Bằng
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  2 - 4 triệu VNĐ
Công Ty TNHH R-Box Việt Nam
8. Thực Tập Sinh Tuyển Dụng Công Ty TNHH R-Box Việt Nam
 • Địa điểm:
  Cao Bằng
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam
9. Thực Tập Sinh Tuyển Dụng Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam
 • Địa điểm:
  Cao Bằng
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  1 - 2 triệu VNĐ
Công ty TNHH Beetsoft
10. Thực Tập Sinh Tuyển Dụng (Recruitment Intern) Công ty TNHH Beetsoft
 • Địa điểm:
  Cao Bằng
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  Từ 2 triệu VNĐ
Chat