Tuyển dụng 676 việc làm thực tập sinh nhân sự trong tháng 06/2019 - Trang 8

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 676 việc làm thực tập sinh nhân sự trong tháng 06/2019 - Trang 8
Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải Á Âu
71. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải Á Âu
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  100 - 100 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN IMUCHI VIỆT NAM
72. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự CÔNG TY CỔ PHẦN IMUCHI VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH FACELAND
73. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự CÔNG TY TNHH FACELAND
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty cổ phần phân phối dược Thành Phát
74. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Công ty cổ phần phân phối dược Thành Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/06/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty CP SX XD Hưng Long Phước
75. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Công ty CP SX XD Hưng Long Phước
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Công nghiệp Cene Việt Nam
76. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Công ty TNHH Công nghiệp Cene Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Peopleone
77. Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Công ty cổ phần Peopleone
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT
78. Nhân Viên Nhân Sự CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/06/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty CP Phát triển Công nghệ Thương mại và Du lịch
79. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Công ty CP Phát triển Công nghệ Thương mại và Du lịch
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
MioGo Vietnam
80. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự MioGo Vietnam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/06/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Nguồn Nhân Lực Nhân Sư
81. Nhân Viên Hành Chính Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Nguồn Nhân Lực Nhân Sư
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  07/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Hệ Thống Luật Thịnh Trí
82. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Công Ty Cổ Phần Hệ Thống Luật Thịnh Trí
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Trung Dũng
83. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Trung Dũng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Yamaguchi Việt Nam
84. Trợ Lý Kinh Doanh Công ty Cổ phần Yamaguchi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Odin Land Miền Nam
85. Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Công ty Cổ phần Odin Land Miền Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG
86. Nhân Viên Nhân Sự Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Thực Phẩm Dinh Dưỡng Choco Plus
87. Nhân Sự Hành Chính Công Ty Thực Phẩm Dinh Dưỡng Choco Plus
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH TM XD Dũng Duy
89. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Công ty TNHH TM XD Dũng Duy
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
TNHH HOÀNG PHÁT
90. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự TNHH HOÀNG PHÁT
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  21/06/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Chat