Tuyển dụng 68 việc làm Thực Tập Sinh Công Nghệ Thông Tin tại Hà Nội trong tháng 03/2020 - Trang 4

Công Ty Cổ Phần Du Lịch và Truyền Thông Màu Xanh Việt
31. Thực Tập Sale Tour Công Ty Cổ Phần Du Lịch và Truyền Thông Màu Xanh Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
SmartOSC
32. Thực Tập Pqa SmartOSC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
SmartOSC
33. Thực Tập PHP SmartOSC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
SmartOSC
34. Thực Tập Lập Trình Viên .NET SmartOSC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dược Tuệ Sinh
35. Thực Tập Thiết Kế Đồ Họa Công ty Cổ phần Dược Tuệ Sinh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH Cung cấp Giải pháp Dịch vụ GTGT
36. Thực Tập Thiết Kế Web Công ty TNHH Cung cấp Giải pháp Dịch vụ GTGT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Và Truyền Thông W.G
37. Thực Tập Lập Trình PHP Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Và Truyền Thông W.G
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Muki Việt Nam
38. Thực Tập Sinh Marketing Tổ Chức Sự Kiện Công ty Cổ phần Muki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat