Tuyển dụng 67 việc làm Thực Tập Sinh Công Nghệ Thông Tin tại Hà Nội trong tháng 03/2020 - Trang 2

Công ty TNHH Phần mềm Acazia
11. Thực Tập Sinh Nhân Sự Công ty TNHH Phần mềm Acazia
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/05/2020
 • Mức lương:
  1 - 2 triệu VNĐ
Công ty TNHH Phần mềm Acazia
12. Thực Tập Sinh C&B (Fresher) Công ty TNHH Phần mềm Acazia
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/05/2020
 • Mức lương:
  2 - 5 triệu VNĐ
Công ty TNHH Go CRM
13. Thực Tập Sinh PHP Công ty TNHH Go CRM
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Go CRM
14. Thực Tập Sinh Content Công ty TNHH Go CRM
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  3 - 4 triệu VNĐ
Công ty CP Thương Mại và Chuyển Phát Nhanh Nội Bài - Netco
15. Thực Tập Sinh Kế Toán Công ty CP Thương Mại và Chuyển Phát Nhanh Nội Bài - Netco
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Công Nghệ TRÍ NAM
16. Thực Tập Sinh .NET Công Ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Công Nghệ TRÍ NAM
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Tích hợp hệ thống quản lý quốc tế
17. Thực Tập Sinh Sales Admin Công ty TNHH Tích hợp hệ thống quản lý quốc tế
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Gear Inc.
18. Thực Tập Sinh Web Server Engineer Gear Inc.
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Magenweb Việt Nam
19. Thực Tập Sinh Content Marketing Công ty CP Magenweb Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần V-Next
20. Thực Tập Sinh Comtor (Internship Comtor) Công ty cổ phần V-Next
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/05/2020
 • Mức lương:
  5 - 5 triệu VNĐ
Tập đoàn Internet NOVAON
21. Thực Tập Sinh C&B Tập đoàn Internet NOVAON
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/05/2020
 • Mức lương:
  1 - 2 triệu VNĐ
Tập đoàn Internet NOVAON
22. Thực Tập Sinh Tuyển Dụng Tập đoàn Internet NOVAON
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  10/05/2020
 • Mức lương:
  1 - 3 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dịch vụ & Sản xuất CMC
23. Thực Tập Sinh Marketing Công ty TNHH Dịch vụ & Sản xuất CMC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ An Ninh Không Gian Mạng Việt Nam
24. Thực Tập Sinh An Toàn Thông Tin Công Ty Cổ Phần Công Nghệ An Ninh Không Gian Mạng Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tạp Chí Thương Gia
25. Thực Tập Sinh Tạp Chí Thương Gia
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Quảng cáo Cổng Việt Nam
26. Thực Tập Sinh HR Công ty Cổ phần Quảng cáo Cổng Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  06/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Internet NOVAON
27. Thực Tập Sinh Đào Tạo Tập đoàn Internet NOVAON
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/05/2020
 • Mức lương:
  Đến 1 triệu VNĐ
Công ty CP Phát Triển Nhân Lực Và Xúc Tiến Thương Mại Việt Nam
28. Thực Tập Sinh Kỹ Năng Công ty CP Phát Triển Nhân Lực Và Xúc Tiến Thương Mại Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Tập đoàn Internet NOVAON
29. Thực Tập Sinh Thiết Kế Tập đoàn Internet NOVAON
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/05/2020
 • Mức lương:
  Đến 1 triệu VNĐ
Tập đoàn Internet NOVAON
30. Thực Tập Sinh Hành Chính Văn Phòng Tập đoàn Internet NOVAON
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/05/2020
 • Mức lương:
  Đến 1 triệu VNĐ
Chat