Tuyển dụng 15 việc làm Thuan Phat trong tháng 12/2019

Công Ty TNHH Thuận Phát
1. Nhân Viên Thống Kê Nhập Liệu Công Ty TNHH Thuận Phát
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thuận Phát
2. Công Nhân Đóng Gói Công Ty TNHH Thuận Phát
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thuận Phát
3. Nhân Viên Văn Phòng Công Ty TNHH Thuận Phát
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Thuận Phát
4. Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Thuận Phát
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  18 - 22 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Nam Thuận Phát
5. Giám Đốc Dự Án Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Nam Thuận Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  20 - 40 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Nam Thuận Phát
6. Chỉ Huy Trưởng M&E (SM) Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Nam Thuận Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  14 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Nam Thuận Phát
7. Thủ Kho Công Trường Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Nam Thuận Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Nam Thuận Phát
8. Kỹ Sư Cơ Khí Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Nam Thuận Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Nam Thuận Phát
9. Thư Ký Dự Án Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Nam Thuận Phát
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thuận Phát Hưng Group
10. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Thuận Phát Hưng Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thuận Phát Hưng Group
11. Nhân Viên Kế Toán Công Ty Cổ Phần Thuận Phát Hưng Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thuận Phát Hưng
12. Nhân Viên Kế Toán Kho Công ty TNHH Thuận Phát Hưng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH TNT Thuận Phát
13. Nhân Viên Bảo Vệ Công ty TNHH TNT Thuận Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thuận Phát
14. Nhân Viên Đặt Hàng Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thuận Phát
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  4 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thuận Phát
15. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thuận Phát
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat