Tuyển dụng 260 việc làm thư ký trong tháng 06/2019 - Trang 7

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 260 việc làm thư ký trong tháng 06/2019 - Trang 7
Công ty TNHH CCI Việt Nam
61. Trợ Lý Giám Đốc Nhân Sự (Assistant Human Resources Manager) Công ty TNHH CCI Việt Nam
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  20/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Old Hanoi Restaurant
64. Trợ Lý Giám Đốc Old Hanoi Restaurant
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thép An Hưng Tường
65. Trợ Lý Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Thép An Hưng Tường
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Bizmedia
66. Trợ Lý Giám Đốc Công ty Cổ phần Bizmedia
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
CÔNG TY CP TMDV TACO VIỆT NAM
67. Trợ Lý CEO (Trợ Lý Truyền Thông) CÔNG TY CP TMDV TACO VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần DAC Tech Việt Nam
68. Trợ Lý Tiếng Nhật (Japanese Coo Assistant) Công ty Cổ phần DAC Tech Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  08/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Logistics Vincom
69. Trợ Lý Phó Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Logistics Vincom
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần NetNam
70. CEO Assistant Công ty Cổ phần NetNam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty cổ phần tường kính TID
71. Trợ Lý Giám Đốc CNTT Công ty cổ phần tường kính TID
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/07/2019
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thời trang Citi Mode Việt Nam
72. Trợ Lý Giám Đốc Công ty TNHH Thời trang Citi Mode Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
73. Trợ Lý Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  27/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Quảng cáo Thương mại Sen Vàng
74. Trợ Lý Phó Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Quảng cáo Thương mại Sen Vàng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 13 triệu VNĐ
Chuỗi cửa hàng Shop Nhóc
76. Trợ Lý Giám Đốc Chuỗi cửa hàng Shop Nhóc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn TIMA
77. Trợ Lý Ban Giám Đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn TIMA
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập Đoàn TMS
78. Trợ Lý Tổng Giám Đốc Phụ Trách Marketing Online Công ty Cổ phần Tập Đoàn TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 CÔNG TY CỔ PHẦN NETMEDIA
79. Trợ Lý Giám Đốc CÔNG TY CỔ PHẦN NETMEDIA
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Fecon
80. Trưởng Ban Trợ Lý Văn Phòng Quản Trị Công ty Cổ phần Fecon
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat