Tuyển dụng 278 việc làm thư ký giám đốc trong tháng 06/2019 - Trang 7

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 278 việc làm thư ký giám đốc trong tháng 06/2019 - Trang 7
Chi nhánh công ty phân phối và thương mại Hoàng Hà.
61. Nhân Viên Trợ Lý Hành Chính Chi nhánh công ty phân phối và thương mại Hoàng Hà.
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
62. Trợ Lý Nhân Sự & Tổng Vụ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/09/2019
 • Mức lương:
  13 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
63. Trợ Lý Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  01/09/2019
 • Mức lương:
  14 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
64. [KCN Kizuna - Long An] Trợ Lý Sếp Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  14/07/2019
 • Mức lương:
  14 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
65. [Quận 1 - HCM] Trợ Lý Kinh Doanh Cho Sếp Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
66. Trợ Lý Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Linh Thanh
67. Trợ Lý Nhân Sự Công ty TNHH Linh Thanh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Bánh Mì Má Hải
68. Nhân Viên Trợ Lý Vận Hành. Công ty Cổ Phần Bánh Mì Má Hải
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH LONG HUEI
70. Trợ Lý Xưởng Vụ CÔNG TY TNHH LONG HUEI
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  03/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
71. Trợ Lý Giám Sát Ngành Hàng - MM Mega Market Biên Hòa Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
72. [Quận 12] Trợ Lý Kiêm Admin Tiếng Nhật N3 - N2 Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/06/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty cổ phần LMK Việt Nam
73. Nhân Viên Admin Bộ Phận Tuyển Dụng Công ty cổ phần LMK Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/06/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Gentherm Việt Nam
74. Hỗ Trợ Dịch Vụ Công ty TNHH Gentherm Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  17/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần Amiana Holiday Việt Nam
75. Trợ Lý Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Amiana Holiday Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Ngân hàng HSBC Việt Nam
76. Trợ Lý Ngân Hàng Cao Cấp (Premium Banking Assistant) Ngân hàng HSBC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
REALME VIỆT NAM
77. Trợ Lý Hành Chính REALME VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH iSpeaking Việt Nam
78. Trợ Lý Trung Tâm Tiếng Anh Công ty TNHH iSpeaking Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ALC
79. Trợ Lý Quản Lý Nhãn Hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ALC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat