Tuyển dụng 9 việc làm Thu Cong My Nghe Hai Ha trong tháng 02/2020

Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Hải Hà
1. Nhân Viên Kế Toán Kho Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Hải Hà
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Hải Hà
2. Nhân Viên Mua Hàng Nhập Khẩu Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Hải Hà
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Hải Hà
3. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Hải Hà
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Hải Hà
4. Chuyên Viên Mua Hàng Nội Địa Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Hải Hà
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Hải Hà
5. Nhân Viên Sale Admin Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Hải Hà
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Hải Hà
6. Trưởng Phòng Kinh Doanh Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Hải Hà
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Hải Hà
7. Kế Toán Trưởng Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Hải Hà
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Hải Hà
8. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Hải Hà
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Hải Hà
9. Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Hải Hà
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Chat