Tuyển dụng 13 việc làm Thanh Phat trong tháng 12/2019

Công ty CP Phát Hà Thành
1. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty CP Phát Hà Thành
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bao Bì Phát Thành
2. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bao Bì Phát Thành
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bao Bì Phát Thành
3. Nhân Viên Kế Hoạch Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bao Bì Phát Thành
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Một thành viên Nghiệp Phát
4. Nhân Viên Hoá Chất Công ty TNHH Một thành viên Nghiệp Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Phát
5. Nhân Viên Bán Hàng Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Phát
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Phát
6. Nhân Viên Tư Vấn Y Dược Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Phát
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Phát
7. Lao Động Phổ Thông Phụ Bán Hàng Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Phát
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Phát
8. Nhân Viên Tư Vấn Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Phát
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Phát
9. Nhân Viên Kinh Doanh Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Phát
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Phát
10. Nhân Viên Giao Dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Phát
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
11. Kế Toán Tổng Hợp Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
12. Biên Tập Viên Lịch Sử Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty địa ốc ba thành phát
13. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty địa ốc ba thành phát
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 20 triệu VNĐ
Chat