Tuyển dụng 35 việc làm thanh cong trong tháng 09/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 35 việc làm thanh cong trong tháng 09/2019
Công ty Cổ phần Quốc tế Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thành Công
1. Tester Công ty Cổ phần Quốc tế Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thành Công
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Quốc tế Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thành Công
2. Nhân Viên Sale Phần Mềm Công ty Cổ phần Quốc tế Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thành Công
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Quốc tế Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thành Công
3. Nhân Viên SEO Công ty Cổ phần Quốc tế Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thành Công
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH XỬ LÝ NỢ THÀNH CÔNG
4. Chuyên Viên Xử Lý Nợ Cho Ngân Hàng CÔNG TY TNHH XỬ LÝ NỢ THÀNH CÔNG
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH XỬ LÝ NỢ THÀNH CÔNG
5. Chuyên Viên Xử Lý Nợ Tín Chấp Ngân Hàng Vpbank CÔNG TY TNHH XỬ LÝ NỢ THÀNH CÔNG
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  03/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH XỬ LÝ NỢ THÀNH CÔNG
6. Chuyên Viên Tuyển Dụng CÔNG TY TNHH XỬ LÝ NỢ THÀNH CÔNG
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  15/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thành Công Electronic
7. Nhân Viên Telesales Công Ty TNHH Thành Công Electronic
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Dịch Vụ Thành Công
8. Nhân Viên Kế Toán Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Dịch Vụ Thành Công
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Dịch Vụ Thành Công
9. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Dịch Vụ Thành Công
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Dịch Vụ Thành Công
10. Nhân Viên Phát Triển Đại Lý Khu Vực Phía Nam Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Dịch Vụ Thành Công
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Dịch Vụ Thành Công
11. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Dịch Vụ Thành Công
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam
12. Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng Dịch Vụ Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam
13. Chuyên Viên Phát Triển Phần Mềm Và Quản Lý Ứng Dụng Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công
15. Chuyên Viên Tài Chính Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  16 - 18 triệu VNĐ
Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công
16. Kế Toán Tổng Hợp Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  05/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công
17. Chuyên Viên Tuyển Dụng Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  14 - 20 triệu VNĐ
Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công
18. Nhân Viên Quản Lý Hệ Thống Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công
19. Thủ Quỹ Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/11/2019
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công
20. Tổ Trưởng Chuyên Môn Chương Trình Quốc Tế Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/11/2019
 • Mức lương:
  30 - 44 triệu VNĐ
Chat