Tuyển dụng 23 việc làm Thang May Thai Binh trong tháng 02/2020

Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
1. Trưởng Phòng Chăm Sóc Khách Hàng Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/05/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
2. Nhân Viên Sửa Chữa Thang Máy Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
3. Thư Ký Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
4. Quản Đốc Xưởng Cơ Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
5. Nhân Viên PR- Marketing Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
6. Trưởng Trạm Bảo Trì- Sửa Chữa Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
 • Địa điểm:
  Bình Thuận...
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
7. Nhân Viên Bảo Trì Thang Máy Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
8. Nhân Viên Cơ Khí Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
9. Trưởng Phòng Kinh Doanh Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
10. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
 • Địa điểm:
  Cần Thơ...
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
11. Nhân Viên Phòng QIST ( Thanh Tra- Giám Sát Chất Lượng) Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
12. Chuyên Viên Phòng Quản Lý Dự Án Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
13. Nhân Viên Thu Hồi Công Nợ Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
14. Thư Ký Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
15. Nhân Viên Lắp Đặt Thang Máy Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh...
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
16. Giám Đốc Kinh Doanh VP Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 50 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
17. Trưởng Phòng Kinh Doanh VP Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
18. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
19. Thư Ký Kinh Doanh Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
20. Thư Ký Phòng Dự Án Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Chat