Tuyển dụng 7 việc làm Tap Doan Tonmat trong tháng 11/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TONMAT
1. Nhân Viên Lái Xe CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TONMAT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TONMAT
2. Nhân Viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TONMAT
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TONMAT
3. Trưởng Phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TONMAT
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TONMAT
4. Nhân Viên Kỹ Thuật Điện CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TONMAT
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TONMAT
5. Lễ Tân Hành Chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TONMAT
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TONMAT
6. Kỹ Thuật Viên Hóa Chất CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TONMAT
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TONMAT
7. Nhân Viên Kinh Doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TONMAT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Chat