Tuyển dụng 5 việc làm tam phuoc trong tháng 07/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 5 việc làm tam phuoc trong tháng 07/2019
Công ty TNHH Tam Phước
1. Nhân Viên Phụ Kho - Giao Hàng Công ty TNHH Tam Phước
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Tam Phước
2. Kế Toán Công Nợ Công ty TNHH Tam Phước
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Tam Phước
3. Kế Toán Ngân Hàng Công ty TNHH Tam Phước
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Tam Phước
4. Trợ Lý Phó Giám Đốc Công ty TNHH Tam Phước
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Tam Phước
5. Kế Toán Bán Hàng Công Trình Công ty TNHH Tam Phước
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Chat