Tuyển dụng 65 việc làm tại Quảng Ninh trong tháng 02/2020 - Trang 4

Paradise Vietnam
31. Bếp Trưởng Khách Sạn Paradise Vietnam
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Paradise Vietnam
32. Nhân Viên Phục Vụ Paradise Vietnam
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Paradise Vietnam
33. Lễ Tân Khách Sạn Paradise Vietnam
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Paradise Vietnam
34. Nhân Viên Điện Nước Paradise Vietnam
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Paradise Vietnam
35. Thùy Thủ - Lái Xuồng Paradise Vietnam
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Chat