Tuyển dụng 178 việc làm toàn thời gian tại Khánh Hòa trong tháng 12/2019

Sealife Legend Cruise Halong (Sealife Group)
1. Nhân Viên Kinh Doanh - Sales (Mảng Ta Và Hotel) Sealife Legend Cruise Halong (Sealife Group)
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa...
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 20 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
2. Nhân Viên Điểm Giới Thiệu Dịch Vụ (Điện Máy/Xe Máy) - Toàn Quốc Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  12/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
3. [Toàn Quốc] Nhân Viên Bán Hàng Phụ Kho Tại Siêu Thị/ Cửa Hàng Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Rosaka Hotel
4. Nhân Viên Hồ Bơi Rosaka Hotel
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Rosaka Hotel
5. Trưởng Bộ Phận Bảo Vệ Rosaka Hotel
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Rosaka Hotel
6. Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Dưỡng Rosaka Hotel
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
StarCity Nha Trang Hotel
7. Nhân Viên An Ninh StarCity Nha Trang Hotel
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
StarCity Nha Trang Hotel
8. Nhân Viên Kỹ Thuật StarCity Nha Trang Hotel
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
StarCity Nha Trang Hotel
9. Nhân Viên Lễ Tân (Guest Service Agent) StarCity Nha Trang Hotel
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
10. [Thời Vụ 6 tháng] Nhân Viên Ngành Hàng Phi Thực Phẩm Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
11. Nhân Viên Phát Triển Khách Hàng - Nha Trang Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
An Vista Group
12. Nhân Viên Kinh Doanh An Vista Group
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Alibu Resort Nha Trang
13. Nhân Viên Quản Gia Alibu Resort Nha Trang
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Citadines Bay Front Nha Trang
14. Nhân Viên Kĩ Thuật (Technician) Citadines Bay Front Nha Trang
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Citadines Bay Front Nha Trang
15. Trưởng Bộ Phận Bảo Vệ (Security Manager) Citadines Bay Front Nha Trang
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Citadines Bay Front Nha Trang
16. Chuyên Viên Kế Toán Doanh Thu (Income Auditor) Citadines Bay Front Nha Trang
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công ty CP Điện và Chiếu sáng Phú Thắng
17. Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Điện & Chiếu Sáng Công ty CP Điện và Chiếu sáng Phú Thắng
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa...
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
 Công ty CP Điện và Chiếu sáng Phú Thắng
18. Nhân Viên Thu Mua Đồng Nguyên Liệu Công ty CP Điện và Chiếu sáng Phú Thắng
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Queen Ann Nha Trang
19. Nhân Viên Giặt Là (Laundry Attendant) Công Ty TNHH Queen Ann Nha Trang
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
20. [Thời Vụ Tết] Nhân Viên Ngành Hàng Bán Lẻ Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Chat