Tuyển dụng 276 việc làm tại Hưng Yên trong tháng 08/2019 - Trang 7

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 276 việc làm tại Hưng Yên trong tháng 08/2019 - Trang 7
British University Vietnam
61. Cán Bộ Hoạt Động Tuyển Sinh (Academic Operations Officer) British University Vietnam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
British University Vietnam
62. Điều Phối Viên Dịch Vụ Tại Trường (Campus Services Coordinator) British University Vietnam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
British University Vietnam
63. Nhân Viên Hoạt Động Và Sự Kiện Sinh Viên (Student Activities & Events Officer) British University Vietnam
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
British University Vietnam
64. Cán Bộ Coi Thi (Exam Officer) British University Vietnam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  01/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
British University Vietnam
65. Chuyên Gia Nội Dung & Copywriter British University Vietnam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  26/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
British University Vietnam
66. Chuyên Viên Sáng Tạo (Creative Executive) British University Vietnam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  26/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
British University Vietnam
67. Chuyên Viên Sale, Cố Vấn Tuyển Sinh (Sales Executive, Admissions Advisor) British University Vietnam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  23/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
British University Vietnam
68. Quản Lý Tài Chính Cấp Cao (Senior Finance Manager) British University Vietnam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  29/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
69. Quản Lý Kho (Warehouse Assistant Manager ) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  16/09/2019
 • Mức lương:
  16 - 21 triệu VNĐ
MegaCEO Group
70. Giám Đốc Điều Hành (CEO) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Thái Bình...
 • Thời hạn:
  16/09/2019
 • Mức lương:
  27 - 35 triệu VNĐ
MegaCEO Group
71. Giám Đốc Sản Xuất (Production Director) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Thái Bình...
 • Thời hạn:
  16/09/2019
 • Mức lương:
  27 - 35 triệu VNĐ
MegaCEO Group
72. Giám Đốc Marketing (Marketing Director) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  14/09/2019
 • Mức lương:
  57 - 69 triệu VNĐ
MegaCEO Group
73. Nhân Viên QA MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  13/09/2019
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
MegaCEO Group
74. Nhân Viên Sản Xuất MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  13/09/2019
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
MegaCEO Group
75. Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Phẩm MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  13/09/2019
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
MegaCEO Group
76. Kỹ Sư Dự Án (Project Engineer) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  13/09/2019
 • Mức lương:
  27 - 35 triệu VNĐ
MegaCEO Group
77. Business Analyst MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  13/09/2019
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
MegaCEO Group
78. Kế Toán Tổng Hợp (General Accountant) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  13/09/2019
 • Mức lương:
  13 - 16 triệu VNĐ
MegaCEO Group
79. Kế Toán Thanh Toán ( Payment Accountant) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  13/09/2019
 • Mức lương:
  13 - 16 triệu VNĐ
MegaCEO Group
80. Nhân Viên Kế Toán (Accountant) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  13/09/2019
 • Mức lương:
  13 - 16 triệu VNĐ
Chat