Tuyển dụng 267 việc làm tại Hưng Yên trong tháng 08/2019 - Trang 6

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 267 việc làm tại Hưng Yên trong tháng 08/2019 - Trang 6
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Chiến Hương
51. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Chiến Hương
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
52. Giám Sát Sản Xuất (Production Supervisor) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  23/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
53. Trưởng Phòng Chất Lượng (Quality Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  24/09/2019
 • Mức lương:
  69 - 81 triệu VNĐ
MegaCEO Group
54. Trưởng Phòng Marketing (Marketing Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  28 - 46 triệu VNĐ
MegaCEO Group
55. Trưởng Phòng Marketing (Marketing Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  28 - 46 triệu VNĐ
MegaCEO Group
56. Giám Sát Kinh Doanh & Marketing (Sales & Marketing Supervisor) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  28 - 46 triệu VNĐ
MegaCEO Group
57. Trưởng Phòng Sản Xuất (Production Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  30 - 37 triệu VNĐ
MegaCEO Group
58. Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu (Import & Export Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  23 - 28 triệu VNĐ
MegaCEO Group
59. Kế Toán Thanh Toán (Account Payable) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
MegaCEO Group
60. Kế Toán Tổng Hợp MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  22/09/2019
 • Mức lương:
  14 - 17 triệu VNĐ
MegaCEO Group
61. Nhân Viên Kế Toán MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  22/09/2019
 • Mức lương:
  11 - 17 triệu VNĐ
MegaCEO Group
62. Giám Đốc Điều Hành (General Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hải Dương...
 • Thời hạn:
  22/09/2019
 • Mức lương:
  35 - 46 triệu VNĐ
MegaCEO Group
63. Nhân Viên Quản Lý Kho MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  22/09/2019
 • Mức lương:
  14 - 18 triệu VNĐ
MegaCEO Group
64. Quản Lý/Trưởng Nhóm Dự Án (Project Manager/Leader) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  23/09/2019
 • Mức lương:
  35 - 46 triệu VNĐ
MegaCEO Group
65. Trưởng Nhóm/Kỹ Sư Quy Hoạch MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  22/09/2019
 • Mức lương:
  17 - 28 triệu VNĐ
MegaCEO Group
66. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Import & Export Staff) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  23/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
MegaCEO Group
67. Giám Đốc Vận Hành MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  23/09/2019
 • Mức lương:
  57 - 92 triệu VNĐ
Công ty TNHH Toto Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội
68. Nhân Viên QA Công ty TNHH Toto Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần VHRS
69. Kỹ Sư Mạ Công Ty Cổ Phần VHRS
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  12 - 13 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần VHRS
70. Nhân Viên HSE Công Ty Cổ Phần VHRS
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  12 - 13 triệu VNĐ
Chat