Tuyển dụng 276 việc làm tại Hưng Yên trong tháng 08/2019 - Trang 3

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 276 việc làm tại Hưng Yên trong tháng 08/2019 - Trang 3
Tập đoàn Ngọc Diệp
21. Nhân Viên Thống Kê Sản Xuất Tập đoàn Ngọc Diệp
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong
22. Nhân Viên Kinh Doanh (Phát Triển Thị Trường) Công Ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong
 • Địa điểm:
  Quảng Bình...
 • Thời hạn:
  06/09/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
23. Kỹ Sư Thiết Kế Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  06/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
24. Kỹ Sư Mạ Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  06/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
25. Kỹ Sư Công Đoạn Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  06/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
26. Kế Toán Giá Thành Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  06/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
27. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  06/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
28. Kỹ Thuật Viên Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  06/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
29. Nhân Viên SHE Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  06/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
30. Nhân Viên QC Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  06/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Worklink Vietnam- VGC Group
31. QMS Staff (Quality Management System) Worklink Vietnam- VGC Group
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  13 - 15 triệu VNĐ
Worklink Vietnam- VGC Group
32. Customer Quality Eng (CQE) Worklink Vietnam- VGC Group
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  13 - 15 triệu VNĐ
Công ty CP Thuận Đức
33. Kế Toán Trưởng Công ty CP Thuận Đức
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Công ty CP Thuận Đức
34. Kỹ Thuật Cơ Điện Công ty CP Thuận Đức
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty CP Thuận Đức
35. Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự Công ty CP Thuận Đức
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng phát triển Đông Đô
36. Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng phát triển Đông Đô
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Trung Tâm Hoa Anh Đào
37. Giáo Viên Trung Tâm Hoa Anh Đào
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  04/09/2019
 • Mức lương:
  4 - 6 triệu VNĐ
Công Ty TNHH ICAM Việt Nam
38. Nhân Viên Biết Tiếng Trung Công Ty TNHH ICAM Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  01/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH ICAM Việt Nam
39. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Công Ty TNHH ICAM Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  01/09/2019
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH ICAM Việt Nam
40. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công Ty TNHH ICAM Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  01/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Chat