Tuyển dụng 279 việc làm tại Hưng Yên trong tháng 08/2019 - Trang 10

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 279 việc làm tại Hưng Yên trong tháng 08/2019 - Trang 10
Công ty Cổ Phần Technokom
91. Gia Công Cơ Khí CNC Công ty Cổ Phần Technokom
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Technokom
92. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Công ty Cổ Phần Technokom
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Technokom
93. Kỹ Sư Thiết Kế Khuôn Đột Dập Công ty Cổ Phần Technokom
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  25/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
94. Kế Toán Tổng Hợp (General Accountant ) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  9 - 21 triệu VNĐ
MegaCEO Group
95. Kế Toán Thanh Toán (Account Payable) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  9 - 21 triệu VNĐ
MegaCEO Group
96. Lập Trình Viên Erp MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  29/08/2019
 • Mức lương:
  23 - 28 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bao bì Việt Hưng
97. Nhân Viên Môi Trường Công ty TNHH Bao bì Việt Hưng
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  16/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bao bì Việt Hưng
98. Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH Bao bì Việt Hưng
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bao bì Việt Hưng
99. Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH Bao bì Việt Hưng
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  06/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bao bì Việt Hưng
100. Trưởng Phòng Kế Hoạch Vật Tư Công ty TNHH Bao bì Việt Hưng
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  06/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bao bì Việt Hưng
101. Trưởng Phòng Chất Lượng (Qa/Qc) Công ty TNHH Bao bì Việt Hưng
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  06/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bao bì Việt Hưng
102. Trưởng Phòng Kỹ Thuật PE Công ty TNHH Bao bì Việt Hưng
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  06/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bao bì Việt Hưng
103. Trưởng Phòng Sản Xuất Bao Bì Công ty TNHH Bao bì Việt Hưng
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  06/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bao bì Việt Hưng
104. Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH Bao bì Việt Hưng
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
105. Kỹ Thuật Viên Lắp Ráp Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  17/09/2019
 • Mức lương:
  14 - 18 triệu VNĐ
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
106. Nhân Viên Gia Công Máy Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  24/09/2019
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Long Biên
107. Thợ Cơ Khí Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Long Biên
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Long Biên
108. Thợ Gá Lắp Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Long Biên
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Long Biên
109. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Long Biên
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Long Biên
110. Nhân Viên Vận Hành Máy CNC Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Long Biên
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat