Tuyển dụng 9656 việc làm tại Hồ Chí Minh trong tháng 07/2019 - Trang 9

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 9656 việc làm tại Hồ Chí Minh trong tháng 07/2019 - Trang 9
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Thể Thao Thăng Long
81. Thợ Bảo Trì, Bảo Dưỡng Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Thể Thao Thăng Long
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Thể Thao Thăng Long
82. Quản lý Sản Xuất Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Thể Thao Thăng Long
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Thể Thao Thăng Long
83. Tổ Trưởng Sản Xuất Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Thể Thao Thăng Long
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Thể Thao Thăng Long
84. Lao Động Phổ Thông Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Thể Thao Thăng Long
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 9 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Thể Thao Thăng Long
85. Phó Giám Đốc Sản Xuất Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Thể Thao Thăng Long
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Thể Thao Thăng Long
86. Nhân Viên Bảo Trì Điện Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Thể Thao Thăng Long
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Thể Thao Thăng Long
87. Kỹ Thuật Viên In Lụa Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Thể Thao Thăng Long
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Thể Thao Thăng Long
88. Thợ Bảo Trì Cơ Khí Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Thể Thao Thăng Long
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Thể Thao Thăng Long
89. Thủ Kho Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Thể Thao Thăng Long
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bio Sun
90. Nhân Viên Marketing Công ty TNHH Bio Sun
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bio Sun
91. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH Bio Sun
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bio Sun
92. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Công ty TNHH Bio Sun
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH PHƯƠNG TRANG FUTA
93. Chuyên Viên PR Nội Bộ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH PHƯƠNG TRANG FUTA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH PHƯƠNG TRANG FUTA
94. Chuyên Viên Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH PHƯƠNG TRANG FUTA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH SX và TM Quân Đạt
95. Thư Ký Giám Đốc Công ty TNHH SX và TM Quân Đạt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH SX và TM Quân Đạt
96. Giám Sát Chi Công/ Chỉ Huy Trưởng Công ty TNHH SX và TM Quân Đạt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH SX và TM Quân Đạt
97. Họa Viên Thiết Kế 2D 3D Công ty TNHH SX và TM Quân Đạt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Lavida Coffee and Tea
98. Nhân Viên Pha Chế Công ty TNHH MTV Lavida Coffee and Tea
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Lavida Coffee and Tea
99. Nhân Viên Bếp Âu - Á Công ty TNHH MTV Lavida Coffee and Tea
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Lavida Coffee and Tea
100. Nhân Viên Pha Chế Công ty TNHH MTV Lavida Coffee and Tea
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Chat