TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tuyển dụng 399 việc làm tại Hải Phòng trong tháng 04/2019 - Trang 2

  1. JobsGO
  2. Việc làm
  3. Tuyển dụng 399 việc làm tại Hải Phòng trong tháng 04/2019 - Trang 2
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
11. Nhân Viên Ngành Hàng - Hồng Bàng (Hải Phòng) - MM Merga Market

Đảm bảo thực hiện đúng cách trưng bày hàng hóa theo tiêu chuẩn của Công ty Kiểm soát hàng tồn kho và mức độ hao hụt. Thực hiện việc trưng bày hàng hóa. Tư vấn bán hàng cho khách. Đảm bảo môi trường l ... - [xem chi tiết]

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Việt Nam - Vosco
12. Máy Hai Tàu Biển - VOSCO

Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn - [xem chi tiết]

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Việt Nam - Vosco
13. Thủy Thủ Tàu Biển - VOSCO

chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn - [xem chi tiết]

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Việt Nam - Vosco
14. Phó Ba Tàu Biển - VOSCO

chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn. - [xem chi tiết]

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Việt Nam - Vosco
15. Phục Vụ Trên Tàu Biển - VOSCO

Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn - [xem chi tiết]

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Việt Nam - Vosco
16. Thợ Máy Tàu Biển - VOSCO

Chi tiết công việc trao đổi khi PV - [xem chi tiết]

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Việt Nam - Vosco
17. Thợ Máy Chính Tàu Biên - VOSCO

Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn - [xem chi tiết]

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Việt Nam - Vosco
18. Máy Tư Tàu Biền - VOSCO

chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn - [xem chi tiết]

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Việt Nam - Vosco
19. Máy Ba Tàu Biển - VOSCO

Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn - [xem chi tiết]

Công ty Heesung Electronics Việt Nam
20. Nhân Viên Phòng Kế Toán - Heesung Electronics Việt Nam

Kiểm tra, theo dõi chứng từ kế toán  Hạch toán trên phần mềm ERP Công việc khác trao đổi khi phỏng vấn - [xem chi tiết]

Chat